گوشت اصفهان رودخانه آتش نشانی آتش نشانی

گوشت: اصفهان رودخانه آتش نشانی آتش نشانی زاینده رود اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وقت واریز نخستین سود سهام عدالت

از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.

وقت واریز نخستین سود سهام عدالت

وقت واریز نخستین سود سهام عدالت

عبارات مهم : شماره

از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده است.

مشاور رییس شرکت شخصی سازی گفت: از این بعد سود سهام عدالت شرکتهای سرمایه پذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می شود.

وقت واریز نخستین سود سهام عدالت

جعفر سبحانی در مورد آخرین آمار ثبت نام کنندگان در سامانه سهام عدالت اظهار داشت: از وقت رونمایی سایت سهام عدالت تاکنون قریب به ۳۵ میلیون نفر به این سامانه مراجعه و صورت حساب خود را مشاهده و دریافت کرده اند.

وی افزود: از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده است.

از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.

مشاور رییس شرکت شخصی سازی خاطر نشان کرد: شماره شبای کمتر از ۲.۵ درصد عضویت کنندگان با اشکال مواجه شده است که یا مسدود بود یا متعلق به افراد مشمول نبود و شماره شبا متعلق به یکی از افراد خانواده ارزش بوده هست. شرکت شخصی سازی جهت اصلاح شماره شبای این افراد پیامک ارسال کرده است.

وی تصریح کرد: از این بعد سود سهام عدالت شرکت های سرمایه پذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می شود.

مشاور رییس شرکت شخصی سازی افزود: از سی ام فروردین ماه ثبت شماره های شبا شروع شده است و امیدواریم بقیه مشمولین نیز شماره شبای خود را به سامانه وارد کنند.

وقت واریز نخستین سود سهام عدالت

سبحانی افزود: در صددیم تا نخستین سود سهام عدالت را پیش از آخر تابستان به حساب افراد واریز کنیم.

وی در خاتمه گفت: تعداد متوفیان مشمول سهام عدالت حدود ۲ میلیون نفر است که باید ورثه فرایند انحصار وراثت خود را انجام دهند و با در دست داشتن مدارک خود و بعد از اعلام شرکت شخصی سازی جهت عضویت به سامانه مراجعه کنند. ولی در حال حاضر تنها ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند می توانند شماره شبای خود را جهت دریافت سود سهام عدالت به سامانه وارد کنند.

از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.

واژه های کلیدی: شماره | میلیون | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs